BERZH 100 milion € linjë krediti stand-by për Agjencinë Shqiptare të Sigurimit të Depozitave

BERZH ofron 100 milion € linjë krediti stand-by për Agjencinë Shqiptare të Sigurimit të Depozitave

Nxitja e stabilitetit financiar dhe besimit në sektorin bankar

Bashkëpunimi teknik për të forcuar kapacitetin operativ dhe qeverisjen

Forcimi i stabilitetit të sektorit bankar lokal dhe rritja e besimit të klientëve, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) po siguron një linjë krediti stand-by 100 milion € për Agjencinë Shqiptare të Sigurimit të Depozitave (ADIA).

 

Linja e kredisë, e garantuar plotësisht nga qeveria e Shqipërisë, do të sigurojë likuiditet rezervë pas ndikimit të rëndë të pandemisë Covid-19 në ekonomi. Fondet do të jenë në dispozicion për të kompensuar depozituesit e siguruar, duke siguruar klientët komercialë dhe privatë të bankave.

 

Presidenti i BERZH Odile Renaud-Basso tha: "Ne jemi shumë të kënaqur që nënshkruajmë këtë marrëveshje sot, pasi ajo është një kontribut jetik në stabilitetin e sektorit financiar të Shqipërisë dhe demonstron angazhimin e BERZH ndaj vendit. Ne jemi të vendosur të mbështesim Shqipërinë në rimëkëmbjen e saj eventuale nga ndikimi ekonomik i pandemisë dhe do të dëshironim që vendi të

kthehej në një rritje të fortë dhe të qëndrueshme sa më shpejt të jetë e mundur. Për këtë, një sektor bankar i shëndoshë, i qëndrueshëm dhe i sigurt është jetësor dhe ne jemi plotësisht të përkushtuar për të kontribuar në këtë. "

 

Anila Denaj, Ministre e Financave dhe Ekonomisë, tha: “Nënshkrimi i kësaj marrëveshje shënon përfundimin me sukses të një procesi të gjatë bashkëpunimi midis qeverisë shqiptare, ADIA dhe BERZH. Linja e kredisë në ndihmë të ADIA-s prej 100 milion eurosh është një demonstrim i besimit dhe mbështetjes nga BERZH për ekonominë shqiptare dhe institucionet e sektorit financiar. "

 

Genci Mamani, Drejtori i Përgjithshëm i ADIA, tha: “Marrëveshja që nënshkruam sot me BERZH është në përputhje me objektivat tanë ligjorë për të mbrojtur interesat e depozituesve dhe për të kontribuar në stabilitetin e sistemit bankar dhe financiar. Kjo linjë kredie konsiderohet si një mekanizëm shtesë që shton elementet tona të sigurisë, pasi do të forcojë kapacitetin financiar të skemës së sigurimit të depozitave duke garantuar likuiditetin e nevojshëm në rast të ngjarjeve të sigurimit brenda një kohe shumë të shkurtër. Kjo gjithashtu do të rrisë nivelin e mbrojtjes së depozituesve, si në nivelin e depozitave të siguruara, ashtu edhe në nivelin e institucioneve financiare. ”

 

Për më tepër, një program bashkëpunimi teknik prej 270,000 € i financuar nga Fondi i Bashkëpunimit Teknik të Ndihmës Zyrtare të Zhvillimit të Luksemburgut do të forcojë kapacitetin operativ dhe qeverisjen e ADIA-s. Projekti përfshin futjen e një procesi të automatizuar pagese, modernizimin e sistemit të raportimit të brendshëm dhe hedhjen e bazave për prezantimin e një qasje premium të bazuar në rrezik.

 

ADIA u themelua në 2002 si një institucion publik i pavarur. Misioni i tij është të mbrojë depozituesit individualë dhe të paguajë depozitat e siguruara në rast të dështimit të bankës, me një objektiv kryesor të forcimit të stabilitetit të sistemit bankar dhe financiar në Shqipëri. BERZH mbështeti institucionin me fonde dhe asistencë teknike për herë të parë në 2013.

 

BERZH është një investitor kryesor institucional në Shqipëri. Deri më tani, Banka ka investuar më shumë se 1.5 miliardë euro në 112 projekte në vend.