Program regiona uglja pokreće razmjenu između Zapadnog Balkana i EU

Program razmjene regiona uglja pokrenuo je šest razmjena između područja na Zapadnom Balkanu i njihovih kolega iz EU. Ovaj program pruža priliku ovim regijama da započnu dijalog jedan na jedan i uče iz međusobnih iskustava u smanjenju i napuštanju enerije dobijene od uglja,  kao dio tranzicije na čistu energiju.
Za učešće u programu pristigle su ukupno 32 prijave iz različitih dijelova regiona. Na osnovu stručnih procjena, njih 14 grupisano je u šest grupa partnera za razmjenu, koji trenutno pripremaju svoje programe razmjene. Predviđena su još dva skupa, a u svaki od njih su uvršteni i ukrajinski aplikanti, ali su privremeno stavljeni na čekanje, zbog ruske invazije na Ukrajinu.
Tri razmjene počet će se realizirati u proljeće 2022. godine, a detaljno planiranje i priprema preostale tri ptojrkzs počet će u drugom dijelu ove godine. Vođeni od strane profesionalaca, učesnici programa sada razvijaju precizne mape puta za svoju razmjenu. One će uključivati jednu ili dvije lične posjete, koje će biti planirane unaprijed kroz virtuelne interakcije i diskusije u kojima regioni mogu učvrstiti svoje odnose, što bi idealno dovelo do plodne saradnje izvan ovog programa.
Program razmjene je jedna od ključnih aktivnosti Inicijative za regione uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i Ukrajini, koja ima za cilj da pomogne regijama da krenu u procese napuštanja uglja kao energenta,  prema ugljično neutralnoj ekonomiji, osiguravajući da ova tranzicija bude pravedna. Njime upravljaju Evropska komisija i šest međunarodnih partnera: Evropski koledž u Natolinu, Sekretarijat Energetske zajednice, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Poljski Nacionalni fond za zaštitu životne sredine i upravljanje vodama i Svjetska banka.