22.02.2024.

Evropska unija i EIB Global podržavaju izgradnju vjetroparka Vlašić

EIB Global, finansijski ogranak Evropske investicijske banke (EIB) za aktivnosti izvan Evropske unije, potpisala je zajam od 36 miliona eura za izgradnju vjetroelektrane snage 50 MW na planini Vlašić. Zajam je dodatak grantovima od 21 milion eura koje je dodijelila Evropska unija u decembru 2023. preko Investicionog fonda za zapadni Balkan (WBIF).
U skladu sa nacionalnim strategijama za obnovljive izvore energije, elektrana uključuje do 18 vjetroturbina i njihovo povezivanje na nacionalnu energetsku mrežu i očekuje se da će proizvoditi 115 GWh/godišnje električne energije. Ova proizvodnja je ekvivalentna energetskoj potražnji 20.000 domaćinstava i smanjit će emisiju CO2 za oko 140 000 tona godišnje. Osim doprinosa ciljevima zemlje u pogledu obnovljive energije i smanjenja oslanjanja na ugalj, ovaj projekat će podržati tranziciju na niskougljičnu ekonomiju i podstaći održivi razvoj.
“Kao klimatska banka EU, ova strateška investicija pokazuje odlučnost EIB-a da poveća svoju finansijsku i tehničku podršku za rješavanje izazova u vezi sa zelenom tranzicijom u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana. Inicijativa podržava energetske i klimatske ciljeve zemlje, istovremeno podstičući otporan ekonomski razvoj koji osigurava stabilno snabdijevanje energijom i kreira prilike za zapošljavanje. Za EIB Global, vodećeg finansijera energetske tranzicije i klimatskih akcija, važno je podržati sve zemlje i regione i osigurati da ova tranzicija bude pravedna i održiva”, rekao je potpredsjednik EIB-a Kyriacos Kakouris.
S obzirom na opredijeljenost Bosne i Hercegovine u provedbi Zelene agende, zemlja je već počela ulagati u proizvodnju obnovljive energije, koja će pomoći u borbi protiv klimatskih promjena, osigurati čist zrak i podstaknuti nacionalnu ekonomiju.
„Ovakvi projekti su važni, ne samo u smislu povećanih klimatskih promjena, već i po uticaju na sve nas. Realizacija ovakvih projekata važna je za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a nadam se da će ih u budućnosti biti mnogo više, posebno uz pomoć naših partnera u razvoju i ulaganju u sve regije Bosne i Hercegovine podjednako. Važno je nastaviti razgovore o ovim i sličnim temama i podizati svijest javnosti o obnovljivim izvorima energije”, kazao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine.  
Projekat vjetroelektrane Vlašić — procijenjen na više od 91 milion eura — identificiran je kao vodeći projekat 4 — Obnovljiva energija u Ekonomskom i investicionom planu EU. Evropska unija je ukupno izdvojila 21 milion eura bespovratnih sredstava za njegovu izgradnju. Pored fondova EU, Bosna i Hercegovina daje doprinos od 16,7 miliona eura, dok razvojna banka KfW dala kredit od 16,5 miliona eura.
“Drago mi je da je EU uspjela osigurati 21 milion eura grantova za izgradnju vjetroelektrane na planini Vlašić. Zajedno sa našim partnerima, želimo pomoći Bosni i Hercegovini da iskoristi svoju povoljnu klimu i geografiju i počne napredovati na svom putu ka ekonomiji sa niskim udjelom ugljenika, smanjivanju ovisnosti o uglju i podsticanju održivog razvoja. Evropska unija je spremna osigurati finansijska sredstva i ekspertizu Bosni i Hercegovini za energetsku tranziciju kroz Zelenu agendu za Zapadni Balkan, Ekonomski i investicioni plan i novi Plan rasta te pomoći energetsku tranziciju. Energetska tranzicija je ključna za
poboljšanje kvaliteta života u Bosni i Hercegovini i na njenom putu ka EU”, rekao je ambasador EU Johann Sattler.