EU isplatila 75 miliona eura Moldaviji za podršku društvenoj i državnoj otpornosti

EU je isplatila grant od 75 miliona eura za budžetsku podršku (u obliku „Ugovora o izgradnji države i otpornosti“) za Moldaviju. Ovaj paket pomoći će podržati zemlju da se izbori sa višestrukim posljedicama ruske vojne agresije na Ukrajinu u energetskom sektoru. Konkretno, to će pomoći u ublažavanju socio-ekonomskih posljedica visokih cijena energije na najugroženije građane i ublažavanju ekonomskog pritiska, koji je rezultat smještaja i podrške izbjeglicama. Također će pomoći izgradnji dugoročnog društveno-ekonomskog oporavka, energetske sigurnosti i energetske tranzicije Moldavije.
Ovo je druga budžetska podrška koju je EU pružila u posljednjih osam mjeseci za rješavanje rastućih troškova energije, kao i ozbiljnih posljedica rata Rusije protiv Ukrajine. Zajedno sa prvim paketom pomoći od 60 miliona eura usvojenim u decembru 2021., njime se ukupna budžetska podrška Evropske unije energetskom sektoru u Moldaviji povećava na 135 miliona eura.
Komesar za susjedstvo i proširenje, Olivér Várhelyi, najavio je ovaj paket pomoći na Ministarskoj konferenciji Platforme za podršku Moldaviji 15. jula u Bukureštu: „EU je uz Moldaviju u ovim teškim vremenima. Nastavljamo pružati podršku s ciljem da pomognemo zemlji da se izbori sa teškim uticajem ruskog rata protiv Ukrajine, posebno u oblasti energetske sigurnosti. Evropska solidarnost sa Moldavijom je nepokolebljiva.”
Isplata je uslijedila nakon nedavne isplate 50 miliona eura makrofinansijske pomoći Moldaviji, od čega je  35 miliona eura dugoročnih kredita po povoljnim uslovima i 15 miliona eura bespovratnih sredstava. Ovo je prva isplata u okviru nove makrofinansijske pomoći za Moldaviju u vrijednosti od 150 miliona eura, koja je stupila na snagu 18. jula 2022. i dostupna je dvije i po godine.
EU je također pružila hitnu pomoć Moldaviji koja uključuje:
13 miliona eura humanitarne pomoći, za pružanje hitne pomoći na graničnim prelazima, tranzitnim punktovima i prihvatnim centrima, kao i za osiguranje osnovnih životnih uslova za izbeglice koje su trenutno raseljene u Moldaviji.
15 miliona eura za podršku dostojanstvenom i efikasnom procesuiranju izbjeglica i sigurnom tranzitu i repatrijaciji državljana trećih zemalja, u bliskoj saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).
15 miliona eura za podršku Misiji granične pomoći EU (EUBAM). Misija je nedavno preusmjerila svoje aktivnosti na pomoć moldavskim graničnim stražama u upravljanju dolaskom izbjeglica. Misija će raditi zajedno sa Frontexom, koji povećava svoje angažovanje u zemlji, nakon Sporazuma o statusu o saradnji u upravljanju granicama koji su 17. marta 2022. potpisale vlasti EU i Moldavije. Mandat EUBAM-a je također proširen, dajući mogućnosti za dobijanje izvršnih ovlasti za kontrolu granica. Ovo će omogućiti osoblju EUBAM-a da direktno učestvuje u graničnoj kontroli ako je potrebno, i dopuniti timove za upravljanje granicom Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Frontex).
 
Kroz Mehanizam civilne zaštite EU, već 19 zemalja (18 država članica plus Norveška) ponudilo je velike količine skloništa, snabdijevanje energijom i medicinsku pomoć. Komisija je, također, mobilizirala medicinsku opremu iz rescEU medicinskih zaliha čiji su domaćini Mađarska i Nizozemska.
Pored upravljanja krizom, EU nastavlja podržavati dugoročnu otpornost Moldavije, posebno kroz Ekonomski i investicijski plan Istočnog partnerstva, sa ciljem mobiliziranja oko 3,4 milijarde eura javnih i privatnih investicija za pet vodećih oblasti: podrška malim i srednjim preduzećima, olakšavanje trgovine , energetsku efikasnost, povezanost i razvoj ljudskog kapitala. Evropska investiciona banka i Moldavija dogovorile su kredit od 150 miliona eura za povezivanje Moldavije na TEN-T mrežu.
Od 24. februara 2022. godine, ničim izazvana i neopravdana vojna agresija Rusije na Ukrajinu imala je razorne posljedice, posebno za ukrajinski narod. Kako je više od četiri miliona izbjeglica pobjeglo iz rata, to je predstavljalo jasan izazov za susjedne zemlje. Od početka agresije, Moldavija je dočekala veliki broj izbjeglica koje su bježale od ruskih bombi. Sa oko 80.000 izbjeglica iz Ukrajine koje se trenutno nalaze u Moldaviji, to je zemlja sa najviše izbjeglica po glavi stanovnika, a istovremeno mora upravljati sa dvostruko više izbjeglica koje prolaze kroz njenu teritoriju.
Platforma za podršku Moldaviji
Platforma za podršku Moldaviji je međuvladin instrument koji ima za cilj pomoći zemlji da prevaziđe značajne izazove koji proizilaze iz tekuće ruske invazije na susjednu Ukrajinu. Pokrenuta je u Berlinu 5. aprila 2022. Konferencija o daljoj podršci Moldaviji organizovana je u Bukureštu 15. jula. Do sada su međunarodni i bilateralni donatori obećali oko 1,3 milijarde eura dodatne pomoći Moldaviji u pet prioritetnih oblasti – humanitarna pomoć, upravljanje granicom, ekonomski oporavak i otpornost, pravda, energija. Šesti prioritet koji se fokusira na reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama dodat je povodom drugog sastanka Platforme u Bukureštu.