EU isplaćuje 50 miliona eura makrofinansijske pomoći Moldaviji

Evropska komisija je u ime EU isplatila 50 miliona eura makrofinansijske pomoći (MFA) Moldaviji, od čega 35 miliona eura dugoročnih kredita po koncesijama i 15 miliona eura bespovratnih sredstava. Ovo je prva isplata u okviru novog MFA za Moldaviju, koji je stupio na snagu 18. jula 2022. i dostupan je dvije i po godine. MFA je dio veće podrške EU i međunarodnih donatora Moldaviji, kako bi joj se pomoglo da prebrodi višestruke krize, u okviru međuministarske platforme za podršku Moldaviji koja je pokrenuta 5. aprila 2022. u Berlinu.
Paolo Đentiloni, komesar za ekonomiju, rekao je: „Udarni talasi ruske brutalne agresije na Ukrajinu snažno se osećaju u Moldaviji, koja je pokazala ogromnu solidarnost prema Ukrajincima koji traže sigurnost od rata. A današnja isplata je još jedan znak solidarnosti Evropske unije sa Moldavijom, koja je sada kandidat za članstvo u našoj zajednici demokratija. Nastavićemo podržavati Moldaviju, zajedno sa našim međunarodnim partnerima, da prebrodi ovu krizu i stvori uslove za budućnost prosperiteta i stabilnosti.”
Neopravdani agresivni rat Rusije protiv Ukrajine značajno je uticao na moldavsku ekonomiju, dodajući značajnim već postojećim izazovima i neravnotežama. Pandemija je izazvala strmoglavu recesiju u Moldaviji 2020. godine, dok je plinska kriza koja je počela u jesen prošle godine nametnula dodatni pritisak na budžet. Uprkos tome što je među najsiromašnijim zemljama u Evropi, Moldavija je primila najveći broj ukrajinskih izbjeglica po glavi stanovnika. Agresija koja je u toku izazvala je i značajne poremećaje u trgovini, opterećujući vanjsku poziciju Moldavije, dok rastuća inflacija dodatno podriva ionako ranjive ekonomske izglede.
MFA bi stoga trebalo pomoći Moldaviji da odgovori na svoje hitne finansijske potrebe i podrži ukupnu makroekonomsku stabilnost. Također će ojačati dalju implementaciju reformi u nekoliko prioritetnih oblasti. Moldavija je uložila hvalevrijedne napore da ispuni sva tri uslova za isplatu prve rate MFA. Ovo je uključivalo aktivnosti vezane za borbu protiv korupcije i vladavinu prava, upravljanje finansijskim sektorom i reforme energetskog sektora kako bi se povećala energetska otpornost zemlje.
Moldavija, također, nastavlja ispunjavati preduslove u pogledu poštovanja ljudskih prava, djelotvornih demokratskih mehanizama i vladavine prava, a ima pozitivne rezultate u provođenju tekućeg programa MMF-a.
Evropska komisija će nastaviti blisko sarađivati sa Moldavijom kako bi osigurala dalju implementaciju MFA programa.
Operacije makrofinansijske pomoći (MFA) dio su šireg angažmana EU sa susjednim zemljama i namijenjene su kao izuzetan instrument EU za odgovor na krizu. Oni su dostupni susjednim zemljama EU koje imaju ozbiljne probleme sa platnim bilansom. Pored MFA, EU podržava Moldaviju kroz nekoliko drugih instrumenata, uključujući budžetsku podršku, tematske programe, tehničku pomoć i mogućnosti spajanja za podršku investicijama.

Kao odgovor na tekuću agresiju na Ukrajinu, EU je podržala Moldaviju putem različitih oblika pomoći, uključujući MSP, kao planiranu dodatnu budžetsku podršku od 75 miliona eura u okviru Ugovora o izgradnji države i otpornosti; osam miliona eura humanitarne pomoći za podršku sigurnim graničnim prelazima i za osiguranje osnovnih životnih uslova za izbeglice koje se trenutno nalaze u Moldaviji;  15 miliona eura za podršku dostojanstvenom i efikasnom procesuiranju izbjeglica i sigurnom tranzitu i repatrijaciji državljana trećih zemalja te 15 miliona eura za podršku Misiji granične pomoći EU (EUBAM).

Moldavska platforma za podršku
Ministarska konferencija koja je održana u Berlinu 5. aprila 2022. označila je pokretanje Platforme za podršku Moldaviji (MSP) - međuvladinog instrumenta koji ima za cilj pomoći  zemlji da prevaziđe značajne izazove koji proizilaze iz tekuće ruske invazije na susjednu Ukrajinu. Konferencija o daljoj podršci Moldaviji organizovana je u Bukureštu 15. jula. Do sada su međunarodni i bilateralni donatori obećali oko 1,3 milijarde eura dodatne pomoći Moldaviji u okviru šest prioritetnih oblasti.