EBRD ulaže 21,4 miliona dolara u solarnu elektranu u Azerbejdžanu

Cilj Azerbejdžana da diverzificira svoj energetski sistemdobio je veliki podsticaj odobrenjem paketa finansiranja od 114,2 miliona dolara od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Azijske razvojne banke (ADB), Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) i Abu Dhabi fond za razvoj (ADFD). Sredstva će se koristiti za puštanje u rad fotonaponske (PV) solarne elektrane od 230 megavata (MW) koja se nalazi u blizini naselja Alat u istočnom Azerbejdžanu.
Sredstva će biti osigurana developeru Garadagh Solar Project Masdar Azerbaijan Energy LLC, koji je u potpunom vlasništvu Abu Dhabi Future Energy Company. Masdar je vodeća kompanija za obnovljivu energiju koja posluje na globalnom nivou i postojeći klijent Banke, ADB, JICA i ADFD.
Masdarova solarna elektrana je prvi projekat solarne energije u privatnom vlasništvu u Azerbejdžanu.  Sporazum predstavlja presedan za dalje učešće privatnog sektora na tržištu obnovljive energije u Azerbejdžanu, koje aktivno podržava EBRD na nivou politike i investicija. Nakon puštanja u rad, 230 MW obnovljive energije elektrane će proizvesti do 558 gigavat sati (GWh) električne energije, smanjujući godišnju emisiju CO2 za do 265.000 tona.
Ovo ne samo da će podržati azerbejdžansku agendu dekarbonizacije, već će doprinijeti i evropskoj energetskoj sigurnosti povećanjem dostupnosti domaćeg gasa za izvoz. Projekat će stoga doprinijeti prioritetima postavljenim u Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda do 2030. (SDG),  čista i pristupačna energija; industrija, inovacije i infrastruktura; i klimatske akcije.
EBRD je važan institucionalni investitor u Azerbejdžanu. Banka je do danas uložila više od 3,6 milijardi eura u 181 projekat. Strategija Banke u zemlji fokusira se na pomoć Azerbejdžanu da diverzificira svoju ekonomiju i razvije privatni sektor koji nije isključivo baziran na nafti.