EBRD podržava ukrajinsku elektroenergetsku kompaniju sa 97,3 miliona eura

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i ukrajinske vlasti dogovorile su prenamjenu ukupnpo 97,3 miliona eura postojećeg zajma Ukrenergu, državnoj kompaniji za prenos električne energije, za hitno osiguranje likvidnosti, nakon prenamjene prve tranše od 50 miliona eura za osiguranje likvidnosti u maju. Cilj je zadržati svjetla upaljena u zemlji čija je ekonomija teško pogođena ruskim ratom protiv Ukrajine.
EBRD se obavezao da će ove godine uložiti milijardu eura u podršku ukrajinskoj ekonomiji, uz rizike koje dijele sa donatorima i partnerima. Garanciju do polovine od 97,3 miliona eura dat će garant suvereni donator, EFSD (Evropski fond za održivi razvoj) Evropske unije, finansijski dio Plana EU za vanjske investicije koji promovira ulaganja u Afriku i susjedstvo EU, pružio je garanciju za prvi gubitak za ranijih 50 miliona eura koji su već isplaćeni Ukrenergu u cijelosti.
EBRD je prvobitno pristao pozajmiti 149 miliona eura Ukrenergu u julu 2019. za nadogradnju ključne infrastrukture za prijenos, potrebne za održavanje stabilnosti sistema i rezervne sinhronizacije sa evropskim elektroenergetskim mrežama, kao i da pomogne Ukrajini da uskladi svoj pravni okvir i operativnu praksu sa 3. Energetskim paketom.
Originalni projekat je bio u fazi nabavke kada je počeo rat. Taj projekat će nakon rata morati biti ponovo procijenjen i razmatran za finansiranje od strane Banke.
Rat je izazvao hitne potrebe za likvidnošću što je navelo Ukrenergo da traži prenamjenu neisplaćenih sredstava. Podrška EBRD-a za likvidnost omogućit će stabilno funkcioniranje ukrajinske elektroenergetske mreže, kao i nuklearnih generatora i obnovljivih izvora energije te održavati snabdijevanje električnom energijom industrije i domaćinstava. Od početka rata, kompanija se suočila sa značajnim neplaćanjima svojih kupaca zajedno sa smanjenjem potrošnje električne energije za 30 posto i rezultirajućim gubicima prihoda.
Kako bi odgovorila na najhitnije potrebe Ukrajine, EBRD daje prioritet pet oblasti u ekonomiji zemlje: trgovinsko finansiranje, energetska sigurnost, vitalna infrastruktura, sigurnost hrane (pokriva pružanje likvidnosti poljoprivrednicima putem banaka za proljetnu sjetvenu kampanju, kao i agrobiznis kompanije i maloprodaje hrane) i osiguranje likvidnosti farmaceutskim kompanijama.
EBRD je brzo osudio rusku invaziju na Ukrajinu 24. februara i obećao da će stati uz Ukrajinu. Početkom aprila, Odbor guvernera EBRD-a je izglasao da se suspenduje otvoreni pristup Ruske Federacije i Bjelorusije EBRD-ovim finansijama i ekspertizi, a Banka je zatvorila svoje urede u Rusiji i Bjelorusiji.