120 miliona eura eko kredita za Zapadni Balkan

Pomoć je sada dostupna za potrebe Zapadnog Balkana za ulaganja u energetsku efikasnost i agencije za obnovljive izvore energije.


Program Ecoloans, finansiran od strane KfW razvojne banke, kreiran je kao podrška zemljama u prevazilaženju dvije ključne barijere, ograničenog pristupa dugoročnom finansiranju za slične investicije i niske svijesti preduzeća i šire javnosti o potrebi štednje energije. Nakon uspješnih plasmana ovih sredstava putem niza partnerskih finansijskih institucija, započeo je program praćenja realizacije kreditnih sredstava kroz Niskougljični energetski fond.
Samo u Srbiji, KfW je u ime Vlade Njemačke osigurao kredite vrijedne više od 120 miliona eura srbijanskim bankama u okviru programa Ecoloans. Ovi takozvani „eko-krediti“, dostupni mikro, malim i srednjim preduzećima i opštinama, namijenjeni su podršci modernizaciji i ozelenjavanju srbijanske privrede, smanjenju troškova za energiju MSP i doprinosu očuvanju klime. Posebne namjenske zajmove KfW-a prate grantovi EU za investitore iz REEP Plus programa.
„Kompanije u Srbiji koje učestvuju u programu ne samo da štede energiju, već i značajno smanjuju emisiju gasova staklene bašte“, kaže dr. Klaus Miler, direktor KfW razvojne banke. „A srbijanske banke mogu steći važno znanje kroz program, koji doprinosi jačanju finansijskog sektora."
Kompanija Agroprodukt iz Čačka je jedan od korisnika. Uz kredit od 92.800 eura, KfW je finansirao zamjenu postojećeg sistema za sušenje žitarica. Očekuju se višestruke koristi, kao što je smanjenje vremena za sušenje, a time i značajna ušteda energije i smanjenje emisije CO2 itd. Također je dodijeljen kredit od 120.000 eura za fabriku Vizus u Nišu.
Programom je predviđeno i smanjenje potrošnje energije kroz uvođenje ekološki prihvatljivih LED uličnih svjetiljki. „Ulaganja u LED uličnu rasvjetu smanjuju pritisak na lokalne budžete, a istovremeno smanjuju emisiju stakleničkih plinova – situacija u kojoj svi dobijaju“, objašnjava dr. Bianca Clausen, šefica odjela u KfW razvojnoj banci.
Odobren je ekološki kredit od 1,95 miliona eura za zamjenu stare javne ulične rasvjete u Staroj Pazovi novim LED sistemom koji osigurava uštedu električne energije i smanjenu emisiju CO2. Iste koristi osjetit će i stanovnici Bečeja i Kovačice gdje će javna rasveta na bazi natrijuma i živine sijalice biti zamijenjena novim LED sistemom, podržanim kreditom od milion eura u Bečeju i dodatnih 650.000 eura u Kovačici.
 
Program Ecoloans je dio Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP/REEP Plus), koji je uspostavio Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF) 2012. godine. Različite organizacije sarađuju kako bi bio uspješan, uključujući Energetsku zajednicu, Evropsku banku za obnovu i razvoj, Evropsku komisiju i KfW razvojnu banku. Sastoji se od više od 600 miliona eura investicija EBRD-a i KfW bankarske grupe, koje su kombinovane sa grantovima EU kroz WBIF. U okviru REEP-a do sada je promovirano 600 projekata sa širokim spektrom   finansiranja, od energetski efikasne obnove zastarjelih proizvodnih pogona preko nabavke modernih traktora ili kombajna u poljoprivredi do ugradnje energetski optimiziranih sistema grijanja u javne zgrade. Kao rezultat, mogla se uštedjeti energija u iznosu od 51.000 MWh godišnje i izbjeći emisije stakleničkih plinova od 15.000 tona godišnje.
REEP/REEP Plus je identifikovan u Ekonomskom i investicionom planu Evropske komisije za Zapadni Balkan kao jedan od vodećih projekata u okviru „Talasa obnove“ u okviru Investicionog dijela „Čista energija“. Ovi projekti značajno doprinose smanjenju emisije stakleničkih plinova  te unapređuju životni standard i zdravlje građana. Aktivnosti u okviru Regionalnog programa energetske efikasnosti su u skladu sa Uredbom EU i ciljevima Zelene agende za Zapadni Balkan, prateći pet stubova Evropskog zelenog dogovora.