Još 23,4 miliona eura bespovratnih sredstva EU za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavne kanalizacione mreže u Podgorici

Dodatnih 23,4 miliona eura bespovratnih sredstva Evropske unije dodijeljeno je za drugu fazu projekta Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavne kanalizacione mreže u Podgorici Crnoj Gori, odlučeno je danas na sastanku Operativnog odbora Zapadnobalkanskog investicionog okvira.

Crnu Goru je na sastanku, koji je održan u online formatu, predstavljao zamjenik glavne pregovaračice – nacionalne IPA koordinatorke Bojan Vujović sa saradnicima.

Dodijeljena sredstva biće iskorišćena za proširenje primarnog kolektora i sekundarne kanalizacione mreže Glavnog grada u ukupnoj dužini od 30 km. Ukupan budžet projekta je 72 miliona eura, tako da je, uz prethodno odobrenih 10,1 milion eura, Evropska unija donirala skoro polovinu sredstava, dok će ostatak biti finansiran kreditom Njemačke razvojne banke (KfW) i nacionalnim sredstvima.

U dijelu koordinacije fondova EUVujović je istakao odličnu saradnju Vlade sa Evropskom unijom kao najvećim donatorom i zahvalio na odobrenoj dodatnoj finansijskoj podršci Crnoj Gori. Naglasio je da je izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici projekat čija će uspješna implementacija u velikoj mjeri uticati na kvalitet života građana Podgorice i zaštitu voda u nizvodnom dijelu rijeke Morače i Skadarskog jezera.

“Dodatnim bespovratnim sredstvima za drugu fazu projekta unapređenja infrastrukture za prikupljanje i tretman otpadnih voda u Podgorici na najbolji način ćemo zajedno doprinijeti ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. Vlada ostaje posvećena saradnji sa svim partnerima u cilju efikasne implementacije ovog projekta, a posebno u kontekstu potrebe stalnog unapređenja stanja životne sredine”, poručio je Vujović predstavnicima Evropske komisije, država članica EU i međunarodnih finansijskih institucija.

Na sastanku su razmotrena i pitanja u vezi sa operativnim funkcionisanjem Zapadnobalkanskog investicionog okvira, primarno u pogledu prioriteta definisanih Ekonomskim i investicionim planom EU za Zapadni Balkan, usvojenim u oktobru 2020. godine.

Ponovljena je podrška EU razvoju infrastrukture u regionu, s namjerom da planirana podrška od 9 milijardi eura pomogne državama Zapadnog Balkana u novim investicijama.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE