EBRD, EU i KfW promoviraju energetsku efikasnost u Gruziji

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska unija (EU) i KfW u ime njemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj podržavaju energetsku efikasnost u Gruziji.

Zajam EBRD-a od 40 miliona eura i grant od EU od 13 miliona eura koristit će se za smanjenje potrošnje energije, uglavnom u školama, doprinoseći ukupnoj energetskoj sigurnosti i zaštiti životne sredine. KfW će, također, osigurati dodatno finansiranje.

Zgrade troše značajnu količinu energije, čineći skoro jednu trećinu ukupne potrošnje u zemlji. Investicija će biti usmjerena na škole i finansirati toplinsku izolaciju fasada, krovova i podruma, nove prozore i vrata, nadograđene sisteme grijanja uključujući kotlove, cijevi, pumpe, ventilacijske i rashladne sisteme i uređaje za uštedu vode.

Kao rezultat toga, računi za grijanje će se smanjiti, što će vlastima omogućiti da uštede prebace na druge usluge, a učenici će moći učiti u ugodnijim i ekološki prihvatljivijim učionicama. Investicija će povećati upotrebu energetski efikasnih tehnologija, podstaknuti lokalni građevinski sektor i stvoriti mogućnosti za zapošljavanje.

„Manji računi za komunalije, čistija životna sredina i veća energetska sigurnost donose nam svima koristi“, objasnila je Catarina Bjorlin Hansen, regionalna direktorica EBRD-a za Kavkaz. „Zajedno sa Evropskom unijom i KfW-om, usmjeravamo naše napore da škole u Gruziji učinimo zelenijim i da učenicima pružimo udobno okruženje za učenje.”

Sigrid Brettel, šefica odjela za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Gruziji, komentirala je: „Zahvaljujući našem zajedničkom programu s EBRD-om i KfW-om, EU pomaže da se poveća obnova energetske efikasnosti u školama širom Gruzije. Osim nižih računa za energiju i emisija CO2, ova investicija će donijeti zdravije uslove za učenike, nova radna mjesta i poboljšanu energetsku sigurnost.”

Lasha Khutsishvili, ministar finansija Gruzije, objasnio je kako projekat podržava tranziciju zemlje na zelenu ekonomiju. „Naša agenda tranzicije na zelenu ekonomiju ostaje prioritet i u potpunosti je usklađena sa projektom 'Zeleno ulaganje u zgrade (GRIB) Georgia', pomažući u izgradnji otpornije i efikasnije infrastrukture uz poboljšanje okruženja za učenje za studente u Gruziji.

„Osim toga, podržat će kapacitet vlade da ugradi aspekte energetske efikasnosti u izgradnju i rad zgrada i poveća učešće privatnog sektora. EU, EBRD i KfW su važni partneri Gruzije, kako u pogledu finansijske saradnje, tako iu pogledu produbljivanja odnosa s Evropom. Cijenimo njihovu ulogu u pomaganju Gruziji da prevlada nedavne izazove i u osiguravanju da odgovore na naše prioritetne potrebe.”

Mzia Giorgobiani, zamjenik ministra regionalnog razvoja i infrastrukture (MRDI), ponovio je ove komentare. “Energetska efikasnost je važna komponenta u izgradnji i sanaciji javnih zgrada. Ovakav pristup je koristan za životnu sredinu pa MRDI, uz podršku EU i finansijskih institucija, ima za cilj implementaciju brojnih ekološki prihvatljivih projekata.”

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Gruziji. Otkako je počela sa radom u zemlji, Banka je uložila više od 4,6 milijardi eura u 269 projekata u finansijskom, korporativnom, infrastrukturnom i energetskom sektoru, pri čemu je 78 posto ovih investicija u privatnom sektoru.