Za veću sigurnost svih građanki i građana BiH - uništeno 1.972 komada malokalibarskog i lakog naoružanja

Vlasti Bosne i Hercegovine u subotu, 18. septembra, uništile su ukupno 1.972 komada malokalibarskog i lakog oružja (SALW).

Događaj se održao u topionici Jelšingrad u Banjoj Luci i predstavlja nastavak napora za povećanje javne sigurnosti i zaštite, te smanjenje rizika od širenja SALW -a. Proveli su ga Koordinacioni odbor za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, policijske agencije, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Centar za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi (SEESAC) i Evropska unija. SALW su prikupile policijske agencije sprovođenjem niza zakonom predviđenih aktivnosti, a dio oružja dobrovoljno su predali građani Bosne i Hercegovine.

„Širenje malokalibarskog i lakog naoružanja potiče nasilje i kriminal u društvu, a takođe može ugroziti mir i sigurnost. Kako bi doprinijela da građani BiH, kao i zemalja regije i EU, žive u sigurnom okruženju, kontrola malog i lakog naoružanja i suzbijanje nezakonite trgovine oružjem su jedan od sigurnosnih prioriteta Evropske unije.”, izjavila je Biljana Barović, savjetnica za politička pitanja u Uredu specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH. "Ovo je takođe prioritet utvrđen u Analitičkom izvještaju Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU", dodala je Barović.

„Uz podršku Evropske unije i pomoć koju pruža SEESAC, UNDP u BiH je u suradnji sa Koordinacionim odborom za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini organizirao događaj uništavanja SALW -a na kojem su agencije za provedbu zakona imale priliku uništiti nezakonito oružje prikupljeno u prethodnom razdoblju. Sinergija napora svih uključenih partnera simbolizira predanost pružanju održivog rješenja za problem oduzetog nedopuštenog i viška vatrenog oružja. Ovim događajem želimo naglasiti našu opredijeljenost u UNDP-u da pružimo podršku institucijama BiH u razvoju njihovih kapaciteta u skladu sa Mapom puta za kontrolu SALW -a 2024”, izjavio je Slobodan Tadić, rukovodilac Sektora Pravda i sigurnost, UNDP u Bosni i Hercegovini.

Uz podršku projekta SEESAC, kojeg finansira Evropska unija, vlasti Bosne i Hercegovine su od 2017. godine uništile više od 20.000 komada SALW-a, njihovih dijelova i komponenti u okviru aktivnosti predviđenih Odlukama Vijeća (ZVSP) 2016/2356 i (ZVSP) 2019/2111 o potpori aktivnostima SEESAC-a u oblasti razoružanja i kontrole naoružanja u jugoistočnoj Evropi. Današnja akcija predstavlja još jedan korak za Bosnu i Hercegovinu ka postizanju ciljeva zacrtanih u Mapi puta za održivo rješenje nezakonitog posjedovanja, zloupotrebe i krijumčarenja malokalibarskog i lakog oružja (SALW)/vatrenog oružja i streljiva na Zapadnom Balkanu (Mapa puta 2024).