Gruzijska sela na Google mapama uz podršku EU i UNDP

Više od 50 ruralnih lokacija označeno je na AgroMap Gruzije, interaktivnom informacijskom sistemu baziranom na Googleu koji sadrži detaljne podatke o poljoprivrednim preduzećima, pružateljima usluga, institucijama za obuku, profesionalnim udruženjima i drugim učesnicima u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru. Uz privatne kompanije i nevladine organizacije, AgroMap navodi i državne programe i inicijative za podršku poljoprivrednom poduzetništvu.
Korisnici mogu pretraživati informacije po lokaciji ili djelatnosti i stupiti u kontakt s određenim kompanijama kako bi postavili svoje poslovne zahtjeve. Također mogu procijeniti kvalitet dobijenih informacija i efikasnost poslovne interakcije.
AgroMap je pokrenut 2020. godine kroz pilot inicijativu fokusiranu na općinu Dedopliškaro. Za sada, resurs navodi više od 50 lokacija širom Gruzije i nudi informacije o 500 kompanija i organizacija, raspoređenih po 24 sektora aktivnosti.
Udruženje gruzijskih poljoprivrednika, najveći poljoprivredni sindikat u zemlji sa do 4.000 članova, kreirao je AgroMap uz podršku Evropske unije (EU) i UNDP-a.  
“Evropska unija pomaže Gruziji da uvede nove tehnologije u poljoprivredu i ruralni razvoj. Digitalizacija ima potencijal da transformiše život na selu, čineći poljoprivredne poslove privlačnijim za mlađe generacije i pomažući poljoprivrednicima da rade preciznije, efikasnije i održivije”, kazao je Ketevan Khucišvili, programski menadžer za ruralni razvoj, civilnu zaštitu i upravljanje krizama Delegacije Evropske unije u Gruziji
„UNDP podržava pametnu poljoprivredu kao dio agende digitalne transformacije. AgroMap povezuje ruralna preduzeća sa novim tržišnim prilikama, poslovnim partnerstvima i obukom. To je odličan digitalni alat koji može potaknuti napredak u poljoprivrednom sektoru Gruzije”, istaknula je Anna Černišova, zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Gruziji
„AgroMap je korak naprijed u digitalnoj transformaciji gruzijskog poljoprivrednog sektora i prehrambene industrije. Pomaže ruralnim poduzetnicima da ostvare poslovne kontakte na mreži i prikači gruzijska sela na svjetsku elektronsku mapu", naglasio je Nino Zambakhidze, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Gruzije
Podrška EU i UNDP-a ruralnom razvoju u Gruziji oslanja se na program ENPARD koji finansira EU. Primjenjuje se od 2013. godine sa ukupnim budžetom od 234,5 miliona eura, ENPARD nastoji pružiti ekonomske prilike u ruralnim područjima i smanjiti siromaštvo u Gruziji. Više informacija o ENPARD-u dostupno je na: https://eu4georgia.eu/enpard