EU i UNDP će pomoći Moldaviji u praćenju i predviđanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora  

Centralni snabdjevač električnom energijom, Energocom, moći će upravljati predviđanjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, što će kompaniji omogućiti da smanji individualne neravnoteže ugovorenih proizvođača. Specijalizovani softver koji predviđa proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora bit će razvijen za Energocom i ugovorne proizvođače, zahvaljujući podršci „Rešavanje uticaja energetske krize u Republici Moldaviji“, koju finansira Evropska unija, a implementira UNDP Moldavija.
 
Prema pravilima tržišta električne energije, centralni snabdjevač električnom energijom, Energocom, je funkcioner balansne grupe, koju čine gradske toplane i kvalifikovane elektrane koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora i prenijele su balansnu odgovornost na Energocom. Prema podacima Ministarstva za infrastrukturu i regionalni razvoj, u junu 2022. godine instalirane su fotonaponske elektrane snage skoro 25 MW, vjetroelektrane snage 73,4 MW, biogas – 6,3 MW i hidroelektrane snage 16,3 MW.  
Prema novim tržišnim pravilima, koja su stupila na snagu 1. juna 2022. godine, električnom energijom se više ne trguje post factum prema stvarno evidentiranim vrijednostima, već prema vrijednostima koje su prijavili (prognozirali) proizvođači. Dakle, centralni snabdjevač električnom energijom ima zadatak da upravlja individualnim neravnotežama ugovorenih proizvođača. Energija koja se nabavlja za balansiranje se posebno reguliše i kako je njena cena viša utiče na konačnu cijenu za potrošače.
Vršilac dužnosti generalnog direktora Energocom, Victor Bînzari, naglašava da će kompanija izraditi strategiju razvoja, kao i preduzeti druge stroge mjere za povećanje energetske sigurnosti zemlje, kao što su: diversifikacija dobavljača električne energije i plina, proširenje djelatnosti snabdijevanja na stranim tržištima, podržavanje lokalnih proizvođača električne energije u smanjenju neravnoteža itd.
Sa budžetom od 10 miliona eura, program „Rješavanje uticaja energetske krize u Republici Moldaviji“ finansira Evropska unija, a provodi UNDP. Podržava vlasti Moldavije i ranjive grupe u kontekstu povećanja cijena prirodnog gasa. Projekat doprinosi smanjenju energetske ugroženosti podsticanjem zamjene kućanskih aparata novim, energetski efikasnijim, podržavanjem mjera energetske efikasnosti u stambenim zgradama i ugradnjom fotonaponskih panela u nekoliko javnih zgrada.