Dvije milijarde eura hitne finansijske podrške za ukrajinske izbjeglice u Evropi

Nacionalne banke i institucije Evropske unije i Evropska investiciona banka pokrenule su inicijativu Quick Response — Brzi odgovor -  Briga za ukrajinske izbjeglice u Evropi u vrijednosti od dvije milijarde eura. Zajednička inicijativa ima za cilj pružanje trenutne pomoći ove godine za izbjeglice koje bježe od rata u Ukrajini te promovirati brzu i humanu integraciju ukrajinskih izbjeglica u državama članicama EU.
Nakon zajedničkog saopćenja od 11. marta, pet evropskih nacionalnih promotivnih banaka i institucija, Evropska investiciona banka (EIB) i Evropsko udruženje dugoročnih investitora (ELTI) pokrenule su inicijativu u Parizu, kao brzi odgovor za podršku državama članicama EU koje su primile ukrajinske izbjeglice. Učesnici inicijative će kroz svoje opće programe, zajedno sa regionalnim i lokalnim zajednicama, direktno ili indirektno doprinijeti stambenom zbrinjavanju izbjeglica i podržati njihovu integraciju u lokalne zajednice. Inicijativa bi, također, mogla finansirati potrebe obrazovanja, zdravstvene zaštite i infrastrukture, a za ovu godinu ima za cilj finansijsku podršku od najmanje dvije milijarde eura.
Inicijativa za hitnu podršku u Evropi prvi je korak jer grupa razmatra daljnje mjere kako bi pomogla državama članicama da se nose sa posljedicama ruske invazije na Ukrajinu. Pet uključenih nacionalnih institucija su Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK — Poljska), Groupe Caisse des Dépôts (CDC — Francuska),  Cassa Depositi e Prestiti (CDP — Italija), Instituto de Crédito Oficial (ICO — Španija) i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW — Njemačka). 
ELTI je evropsko udruženje javnih nacionalnih banaka i finansijskih institucija koje okuplja 31 članicu širom Evrope.
Evropska investiciona banka je dugoročna kreditna institucija Evropske unije u vlasništvu njenih država članica. Njime se omogućava dugoročno finansiranje za zdrava ulaganja kako bi se doprinijelo ciljevima politike EU.
Institucije učesnice objedinjuju svoju stručnost, iskustvo i finansijske kapacitete kako bi bolje podržale implementaciju projekata i inicijativa koje promoviraju integraciju izbjeglica u Evropi. Panevropska inicijativa za podršku Ukrajini će osigurati zajmove, grantove, ulaganja u kapital i garancije za prihvatljive projekte i razviti inovativne finansijske strukture za javnu i privatnu infrastrukturu, općine kao i privatna preduzeća različitih veličina.


Evropska investiciona banka (EIB) je kreditna institucija Evropske unije. EIB blisko sarađuje sa državama članicama EU, nacionalnim bankama i institucijama, institucijama EU, međunarodnim finansijskim institucijama, privatnim sektorom i drugim partnerima na podsticanju evropskih integracija, promociji razvoja Evropske unije i podršci politikama EU u više od 160 zemalja širom sveta.  Aktivnosti EIB-a su usmjerene na klimu i okoliš, razvoj, inovacije i vještine, mala i srednja preduzeća, infrastrukturu i koheziju. www.eib.org 
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) je državna razvojna banka čija je misija podrška društvenom i ekonomskom razvoju Poljske i javnom sektoru. BGK je finansijski partner za strateške investicione projekte i stimuliše preduzetništvo. www.bgk.pl. 
Caisse des Dépôts (CDC) i njegove podružnice čine javnu grupu dugoročnih investitora koja služi općem interesu i ekonomskom razvoju lokalnih područja. Kombinira pet oblasti stručnosti: penzije i profesionalnu obuku, upravljanje imovinom, praćenje podružnica i strateških dionica, poslovno finansiranje (sa Bpifranceom) i Banque des Territoires. www.caissedesdepots.fr/en. 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) je italijanski nacionalnii institut koji podržava ekonomiju zemlje od 1850. Njegov glavni cilj je ubrzanje industrijskog i infrastrukturnog razvoja Italije kako bi se podstaknuo ekonomski i društveni rast zemlje. CDP fokusira svoje aktivnosti na održivi razvoj na lokalnom nivou, podržavajući inovacije i rast italijanskih preduzeća u zemlji i na međunarodnoj sceni. On je partner sa lokalnim vlastima u finansijskom i savjetodavnom kapacitetu za stvaranje infrastrukture i poboljšanje javnih usluga. CDP, također, aktivno učestvuje u inicijativama međunarodne saradnje za projekte u zemljama u razvoju i tržištima u razvoju. www.cdp.it. 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) je korporativni entitet u državnom vlasništvu pri Ministarstvu za ekonomska pitanja i digitalnu transformaciju španske vlade. ICO je postao referentna tačka u finansiranju malih i srednjih preduzeća i velikih investicionih projekata. ICO doprinosi održivom rastu, promovirajući one ekonomske aktivnosti koje su, zbog svog društvenog, kulturnog, inovativnog ili ekološkog značaja, vrijedne promocije i razvoja. www.ico.es. 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) jedna je od vodećih svjetskih banaka. Od 1948. godine, KfW je posvećen poboljšanju ekonomskih, društvenih i ekoloških uslova života širom svijeta u ime Savezne Republike Njemačke i saveznih država. www.kfw.de. 

Članovi Evropskog udruženja dugoročnih investitora (ELTI) a.i.s.b.l. predstavljaju evropsku mrežu nacionalnih banaka i institucija koje nude finansijska rješenja prilagođena specifičnim potrebama određene zemlje i njene privrede. Multilateralne finansijske institucije dopunjuju aktivnosti na nacionalnom nivou specifičnim prekograničnim rješenjima ili investicijama sa evropskim uticajem. 31 članica ELTI-ja su veliki dugoročni investitori i predstavljaju kombinovani bilans od 2,4 triliona evra. www.eltia.eu.