22.11.2022.

Grad Šabac uz podršku EU gradi Naučni Centar „Fabrika ideja za 21. vek”

U Šapcu su uz podršku Evropske unije preko programa EU PRO Plus, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije počeli radovi na rekonstrukciji zgrade budućeg Naučnog centra koji će pružiti adekvatan prostor i uslove za razvoj talentovane dece i omladine.

Uz bespovratna sredstva Evropske unije u vrednosti od skoro 180.000 evra objekat paviljona Naučnog centra će biti potpuno rekonstruisan, dok radovi podrazumevaju zamenu krovnog pokrivača uz rekonstrukciju krovne konstrukcije, izolaciju fasade, zamenu spoljašnje i unutrašnje stolarije. Obnovom enterijera Naučni centar će dobiti kabinete za fiziku, biologiju i hemiju, multimedijalne učionice, internet kafe kao i 14 trokrevetnih soba za smeštaj dece iz cele Srbije, koji će moći da pohađaju tematski organizovane programe za talentovanu decu. Biće nabavljena i sva neophodna oprema i nameštaj, te će ovaj gradski naučni centar moći da primi više od 120 dece iz grada i cele Srbije na bazi jednodnevih i višednevnih programa za talentovanu decu.

„Zahvaljujući donaciji EU, grad Šabac će obezbediti sistemsku podršku talentovanoj deci kako bi se njihovi talenti prepoznali od najranijeg detinjstva i kroz adekvatne programe razvijali.  Rekonstrukcijom i opremanjem objekta, kreiranjem i sprovođenjem programa edukacije, omogućićemo generacijama nadarene dece da uče, napreduju i razmenjuju ideje u podsticajnom okruženju. Već tokom trajanja ovog projekta, planiramo da organizujemo matematički kamp kao i sajam povodom Međunarodnog dana darovitih, kako bismo skrenuli pažnju na značaj podrške deci i mladima, a grad Šabac i Naučni centar stavili na mapu institucija koje će podsticati ideje i rad mladih”, rekao je gradonačelnik Šapca Aleksandra Pajić, dodajući da grad učestvuje u sprovođenju projekta sa značajnim sredstvima od skoro 195.000 evra. On je posebno istakao značaj saradnje sa partnerima na projektu, među kojima su predškolska ustanova „Naše dete”, Centar za stručno usavršavanje, Vaspitačko udruženje „Sunce” i Društva učitelja Šabac.

Radovi koje izvodi firma „Peštan” iz Draževca, izabrana u postupku javne nabavke koji je sproveo grad Šabac, trajaće 180 dana.Projekat u Šapcu je jedan od 33 projekta lokalne infrastrukture u regionima Šumadije i zapadne Srbije i južne i istočne Srbije koje EU podržava preko EU PRO Plus programa sa više od 5,5 miliona evra kako bi se unapredio kvalitet života ljudi kroz obnovu i rekonstrukciju obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, sportskih i objekata kulture, kao i unapređenje komunalnih usluga i zgrada javne administracije.

Aktivnosti EU PRO Plus programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 40 miliona evra. Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapređenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi UNOPS.